Στοιχεία Εταιρίας

Επωνυμία: ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Διακριτικός Τίτλος: ΚΑΝΝΑΒΗΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Διακριτικός Τίτλος με λατινικούς χαρακτήρες:  KANNABISOS S.M. P.C.

Α.Φ.Μ.: 801358949

Δ.Ο.Υ.:  Δ΄(Δ΄,Η΄)ΑΘΗΝΩΝ(Δ΄,Η΄,Ι΄,ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ)

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 155089001000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση: ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ 24, ΑΘΗΝΑ

Τ.Κ. 106 81

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ:  31/12/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 10.000,00 Ευρώ